Calculadora FG

Calculadora de FG

Calculadora de Nefrologia y fórmulas

Calculadora de FG
Amgen - Nefrología

PTH Converter

PTH Converter

Premios y Becas


Premio o Beca: BECAS PARA ESTANCIAS DE NEFRÓLOGOS LATINOAMERICANOS EN CENTROS ESPAÑOLES, 2015

Fecha límite: 31/03/2015

Descripción


4 BECAS para estancias en centros españoles: 4 - 6 meses

6.000 € cada Beca


Documento PDFBases


  Volver  AVISO: Esta beca no esta activa.