Gradiente arterio-alveolar de oxígeno
Presión atmosférica:   mmHg

FiO2(%):   %

pO2:   mmHg

pCO2:   mmHg


Calcular

Resetear


pO2 alveolar
 
mmHg
Diferencia Arterio-
Alveolar de O2
 
mmHg

Valores normales: 5-25 mm Hg a FiO2 de 21%. Si FiO2: 100% el valor debe ser inferior a 150 mm Hg.
Aumenta en: shunts pulmonares (tromboembolismo pulmonar), procesos que afectan a la difusión de O2 (neumonías graves, broncopatías crónicas)Acta Physiol Scand 1966; 67:10