nPCR (Tasa de catabolismo Proteico normalizado)
BUN prediálisis:   mg/dL

BUN 2 min postHD (sesión previa):   mg/dL

BUN interdialítico:   mg/dL

Periodo interdialítico:   horas


Calcular

Resetear


nPCR
 
g/Kg por díaDaugirdas JT. Handobook of Dialysis, 3rd Ed, 2000.